Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,648 jobs
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt:
 • Thẩm định pháp lý của tài sản;
Hong Duc Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên thẩm định giá.
 • Chuyên viên Thẩm định giá.
 • Hỗ trợ lập báo cáo định giá chứng thư thẩm định giá.
 • Thực hiện nghiệp vụ thẩm định giá.
Kiên Giang
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • Đánh giá mức độ phù hợp hồ sơ vay của khách hàng theo quy định của công ty so với thực tế.
 • 2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn.
SHB
Cần Thơ +2 locations
 • Xác định cơ sở giá trị, lựa chọn phương pháp thẩm định giá.
 • Tính toán giá trị của tài sản và lập tờ trình thẩm định tài sản, báo cáo thẩm định.
Đắk Lắk
7.500.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • Đánh giá mức độ phù hợp hồ sơ vay của khách hàng theo quy định của công ty so với thực tế.
 • 2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn.
Tiền Giang
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • Đánh giá mức độ phù hợp hồ sơ vay của khách hàng theo quy định của công ty so với thực tế.
 • 2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn.
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng thẩm định hồ sơ khách hàng.
 • Đánh giá mức độ phù hợp hồ sơ vay của khách hàng theo quy định của công ty so với thực tế.
 • 2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn.
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của khách hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định địa bàn, Thu hồi nợ hiện trường tại các Ngân hàng.
Tài Chính Quốc Tế Việt Nam JACCS
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập dữ liệu Khách Hàng vào hệ thống, đi thẩm định thực tế (đối với nhân viên Nam).
 • Toàn thời gian cố định.
 • Các công việc khác được cấp trên chỉ định.
Hà Nội
 • + Thẩm định lại giá, năng lực của các nhà cung cấp (chất lượng, khả năng đáp ứng đơn hàng, điều kiện bảo hành, điều khoản thanh toán,…..).
 • Kỹ năng máy tính tốt.