Create your CV - It only takes a few seconds

Thương Mại Và Xây Dựng Khải Anh jobs

Page 1 of 4 jobs

Nhân Viên Phụ Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHẢI ANH
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Khải Anh đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Phụ Kho trong ngành Lao…

Nhân Viên Giao Hàng - Lương 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHẢI ANH
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Khải Anh đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Giao Hàng - Lương 10 - 15…

Nhân Viên Phụ Kho - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHẢI ANH
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Khải Anh đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Phụ Kho - Không Yêu Cầu…

Nhân Viên Kế Toán - Được Đào Tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHẢI ANH
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Khải Anh đang cần tuyển 3 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kế Toán - Được Đào Tạo…
» Create your CV - It only takes a few seconds