Create your CV - It only takes a few seconds

Thương Mại Và Dịch Vụ Sinh Thịnh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 61 jobs
Hưng Thịnh Retail
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên kế hoạch đào tạo các bộ phận vận hành trực tiếp (An ninh, Bảo vệ dịch vụ, Vệ sinh dịch vụ, .
 • Xây dựng duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác kinh doanh,…
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đài Viettel.
 • Gói data, gói phút gọi, chuyển đổi trả sau, sản phẩm thương mại…
Tnhh Mtv Thương Mại - Dịch Vụ Hưng Thịnh
Quảng Ngãi
 • Có người hướng dẫn đào tạo về công việc.
 • Sinh viên mới ra trường, ưu tiên các bạn học bên chuyên ngành quản lý đất đai, công nghệ môi trường.
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thường xuyên cập nhật nâng cao nghiệp vụ, cũng như các kỹ năng dịch vụ khách hàng cần thiết;
 • # Bạn đang xem tin việc làm Thực Tập Sinh Giao Dịch Viên - Hà…
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đài Viettel.
 • Gói data, gói phút gọi, chuyển đổi trả sau, sản phẩm thương mại…
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH RETAIL
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên kế hoạch đào tạo các bộ phận vận hành trực tiếp (An ninh, Bảo vệ dịch vụ, Vệ sinh dịch vụ, .
 • 21 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Quản Lý Trung Tâm…
Hưng Thịnh Retail
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kế hoạch bảo vệ, phòng ngừa những hành vi không mong muốn xảy ra tại Trung Tâm Thương Mại, chịu trách nhiệm điều tra báo cáo các vụ việc trộm cắp, tai nạn…
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đài Viettel.
 • Gói data, gói phút gọi, chuyển đổi trả sau, sản phẩm thương mại…
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đài Viettel.
 • Gói data, gói phút gọi, chuyển đổi trả sau, sản phẩm thương mại…
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đài Viettel.
 • Gói data, gói phút gọi, chuyển đổi trả sau, sản phẩm thương mại…