Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 171 jobs
Thương mại Chuyển Phát Nhanh Nội Bài
Hà Tĩnh
3.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận phát hàng hóa trong khu vực phụ trách (kiểm tra kiểm đếm hàng hóa khi nhận, chủ động xếp tuyến, lên lịch trình giao hàng).
Công ty CP Thương Mại Chuyển Phát Nhanh Nội Bài...
Hưng Yên
 • Phát lấy thư/hàng theo sự phân công của GĐ chi nhánh.
 • Cập nhật báo phát bằng điện thoại.
 • Thông thạo đường, có xe máy Smartphone (Android).
Công ty CP Thương Mại Chuyển Phát Nhanh Nội Bài...
Hà Tĩnh
 • Nhận phát hàng hóa trong khu vực phụ trách (kiểm tra kiểm đếm hàng hóa khi nhận, chủ động xếp tuyến, lên lịch trình giao hàng).
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHUYỂN PHÁT NHANH NỘ...
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty CP Thương mại Chuyển Phát Nhanh Nội Bài đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Giao Hàng Chuyển Phát…
Thương mại Chuyển Phát Nhanh Nội Bài
Hà Tĩnh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận phát hàng hóa trong khu vực phụ trách (kiểm tra kiểm đếm hàng hóa khi nhận, chủ động xếp tuyến, lên lịch trình giao hàng).
 • Toàn thời gian cố định.
Thương mại Chuyển Phát Nhanh Nội Bài
Nam Định +6 locations
 • Nhanh nhẹn, tháo vát, tư duy nhanh.
 • Khai thác, tìm kiếm khách hàng hàng cá nhân / doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHUYỀN PHÁT NHANH NỘ...
Thanh Hóa
9.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Chi Tiết Sẽ Trao Đổi Khi Phỏng Vấn bởi Công ty cổ phần thương mại chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO.
 • Công ty cổ phần thương mại chuyển phát nhanh Nội Bài
CÔNG TY CỔ PHẦN GAMA VIỆT NAM
Hà Nội
14.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Thông cáo báo chí, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư ngỏ, lời dẫn MC trong các sự kiện, doanh nghiệp tự giới thiệu, tin bài cung cấp cho báo chí truyền…
Công ty CP Thương Mại Chuyển Phát Nhanh Nội Bài...
Hà Nội
 • Cấp phát nguyên vật liệu/văn phòng phẩm.
 • Quản lý theo dõi tài sản/ chi phí nội bộ.
 • Tôn trọng luôn hoàn thành công việc theo deadlines;
 • Các kỹ năng cơ bản.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHUYỂN PHÁT NHANH NỘ...
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty CP Thương mại Chuyển Phát Nhanh Nội Bài đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Hà…
Overall, how relevant are these jobs?