Create your CV - It only takes a few seconds

Thương Mại Phát Triển Xăng Dầu Tân Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs

Nam Bán Xăng Dầu Được Đào Tạo Ngay

Thương Mại Phát Triển Xăng Dầu Tân Việt
Ninh Bình
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển Nam Bán Xăng Dầu Đứng Trực Tiếp Tại Cây Xăng Bơm Xăng Cho Khách.
 • Được hoạc và cấp chứng chỉ có liên quan tới ngành xăng dầu.
 • + Thu Nhập Bình Quân.

Nam Bán Xăng Dầu Đi Làm Ngay Nam Định

Thương Mại Phát Triển Xăng Dầu Tân Việt
Nam Định
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển Nam Bán Xăng Dầu Đứng Trực Tiếp Tại Cây Xăng Bơm Xăng Cho Khách.
 • Được hoạc và cấp chứng chỉ có liên quan tới ngành xăng dầu.
 • + Thu Nhập Bình Quân.

Nam Bán Hàng Cây Xăng Được Đào Tạo new

Thương Mại Phát Triển Xăng Dầu Tân Việt
Hà Nam
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển Nam Bán Xăng Dầu Đứng Trực Tiếp Tại Cây Xăng Bơm Xăng Cho Khách.
 • Được hoạc và cấp chứng chỉ có liên quan tới ngành xăng dầu.
 • + Thu Nhập Bình Quân.

Nam Bán Xăng Cửa Hàng Đạo Tạo Đi Làm Ngay

Thương Mại Phát Triển Xăng Dầu Tân Việt
Thái Bình
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển Nam Bán Xăng Dầu Đứng Trực Tiếp Tại Cây Xăng Bơm Xăng Cho Khách.
 • Được hoạc và cấp chứng chỉ có liên quan tới ngành xăng dầu.
 • + Thu Nhập Bình Quân.

Dụng Nam Bán Xăng Không Kinh Nghiệm new

Thương Mại Phát Triển Xăng Dầu Tân Việt
Thái Nguyên
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển Nam Bán Xăng Dầu Đứng Trực Tiếp Tại Cây Xăng Bơm Xăng Cho Khách.
 • Được hoạc và cấp chứng chỉ có liên quan tới ngành xăng dầu.
 • + Thu Nhập Bình Quân.

Tuyển Dụng Nhanh Tài Xế - Lái Xe , Phụ Kho Phụ Xe Bốc Xếp Hà...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠIPHÁT TRIỂN TÂ...
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Phổ Yên, Phú Bình, Sông Công bởi Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương MạiPhát Triển Tân Việt .
 • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương MạiPhát Triển Tân Việt đang cần…

Tuyển Dụng Vị Trí Lái Xe Tải Thùng Kín+ Nam Phụ Xe Hàng Dưới...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠIPHÁT TRIỂN TÂ...
Bắc Giang
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Lạng Giang, Lục Nam, Việt Yên bởi Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương MạiPhát Triển Tân Việt .
 • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương MạiPhát Triển Tân Việt đang cần…

Thái nguyên - Tuyển Lái Xe Tải Nhẹ Và Nam Phụ Xe Giao Nhận H... new

Thái Nguyên
 • Công Ty Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Ngọc Minh.
 • Lái xe không phải bốc xếp hàng, xăng dầu , ăn uống , luật lá , công ty lo.
 • Sức khỏe tốt , chịu khó.

Tân Bình - Nhân viên Kinh Doanh Thiết Bị Kỹ thuật

ECOZEN INTERNATIONAL CO. LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Đàm phán thương lượng các điều khoản thương mại để chốt hợp đồng.
 • Điện thoại, xăng dầu, bảo trì xe máy, cơm….
 • Điện thoại, xăng dầu, bảo trì xe máy, cơm….
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email