Thương Mại Mz Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1 jobs
THƯƠNG MẠI MZ VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Quản lý hồ sơ, giấy tờ :
  • Tiếp nhận các công văn, văn bản, giấy tờ chuyển đến và được phép giải quyết nhanh trong thẩm quyền.
  • Ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...
» Create your CV - It only takes a few seconds