Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Thương Mại Mz Việt Nam jobs

Page 1 of 1 jobs
THƯƠNG MẠI MZ VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
  • Tiếng Anh lưu loát và tiếng Việt.
  • Thực hiện kiểm soát quá trình đánh giá sản phẩm cuối, lập kế hoạch Cách thức hoạch định tiên tiến về chất lượng sản phẩm (APQP…
» Create your CV - It only takes a few seconds