Create your CV - It only takes a few seconds

Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Đỉnh Vàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Thực Tập ^^chiến Binh Marketing Online^^

CÔNG TY TNHH MTV NHƠN MỸ
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Viết bài giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.
  • Thu phục tâm lý khách hàng bằng DỊCH VỤ.
  • Thu phục tâm lý khách hàng bằng DỊCH VỤ.
  • Lợi ích sau khi thực tập.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email