Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo Công văn, lưu trữ hồ sơ khoa học, soạn thảo, soát xét, thương thảo hợp đồng mua bán, hợp đồng thi công dự án;
 • Xúc tiến công việc dự án;
THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức và triển khai công tác nghiệm thu bàn giao công trình;
 • Tổ chức và triển khai công tác đào tạo và hướng dẫn vận hành tại công trường;
THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Tài liệu về sản phẩm.
 • Kiểm tra bảo quản tài sản Showroom.
 • Vệ sinh, sắp xếp, bố trí, chăm các sản phẩm trưng bày và toàn bộ khu vực showroom đảm bảo tính mỹ quan…
THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo Công văn, lưu trữ hồ sơ khoa học, soạn thảo, soát xét, thương thảo hợp đồng mua bán, hợp đồng thi công dự án;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổng hợp bàn giao giá trị tài sản, máy móc thiết bị khi dự án kết thúc.
 • Quản lý kho vật tư, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thừɑ trong quá trình thi…
THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ công tác lưu trữ hồ sơ văn phòng.
 • Hỗ trợ làm hồ sơ thanh/ quyết toán với khách hàng.
 • Theo dõi hàng tồn kho.
 • Hỗ trợ lên hợp đồng mua/bán hàng hóa.
THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài liệu về sản phẩm.
 • Theo dõi tiến độ triển khai của các dịch vụ, đưa ra những yêu cầu khi cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu các bên đặt ra.
THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Các ngành Ngoại thương, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh , Marketing, ….
 • Tìm kiếm khách hàng, khai thác khách hàng tiềm năng, phát triển mở rộng thị…
THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các phòng ban, bộ phận trong việc xây dựng, triển khai các kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự;
 • Toàn thời gian cố định.
THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Về công tác tài chính:
 • Đánh giá các chương trình hoạt động của công ty trên phương diện tài chính.
 • Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ nhằm đáp ứng những nhu cầu…