Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 864 jobs
TG VINA ARKS
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty của Nhật chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.
 • KCN Đồng An, Bình Dương.
 • Nội dung công việc - Liên hệ với khách hàng về các vấn đê…
TG VINA ARKS
Đồng Nai
16.000.000 - VNĐ22.000.012 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất linh kiện điện tử.
 • Loại công việc Quản lý điều hành.
 • Nội dung công việc - Quản lý,đào tạo nhân viên trong line làm việc.
TG VINA ARKS
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Chuyên sản xuất các linh kiện trong xe hơi.
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Nội dung công việc - Sửa chữa và bảo trì khuôn dập.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty toàn cầu về điện tử, quang học.
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Nội dung công việc - Tìm kiếm, quản lý đơn đặt hàng.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty toàn cầu về điện tử, quang học.
 • Loại công việc Sản xuất - Vận hành sản xuất.
 • Nội dung công việc - Tìm kiếm, quản lý đơn đặt hàng.
TG VINA ARKS
Bình Dương
9.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất chế tạo của Nhật.
 • Loại công việc Quản lý chất lượng (QA/QC).
 • Nội dung công việc - Tiếp nhận khiếu nại khách hàng, theo dõi thực…
TG VINA ARKS
Bình Dương
9.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty sản xuất chế tạo của Nhật Bản:
 • Loại công việc Quản lý chất lượng (QA/QC).
 • Tiếp nhận khiếu nại khách hàng, theo dõi thực hiện đối sách, lưu…
TG VINA ARKS
Bình Dương +1 location
14.000.000 - VNĐ22.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử.
 • Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 • Loại công việc Quản lý chất lượng (QA/QC).
TG VINA ARKS
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả công ty Công ty hóa chất của Nhật.
 • Loại công việc Quản lý chất lượng (QA/QC).
 • Nội dung công việc • Nắm bắt được các đặc tính sản phẩm.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
 • Mô tả công ty Công ty hóa chất Nhật Bản.
 • Loại công việc Hóa học.
 • Nội dung công việc - Develops, implements and drives action plans to achieve stated…