Create your CV - It only takes a few seconds

Temporary Bất Động Sản jobs

Page 1 of 2 jobs

Receptionist (Temporary 06 Months)

Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
  • Hưởng các quyền lợi theo luật lao động.
  • Thưởng tháng lương 13, thưởng sản lượng, thưởng doanh thu hàng năm.
  • Hồ Chí Minh Reception Areas Administration English…

Lawyer / Legal Assistant

CÔNG TY TNHH KNL
Hà Nội
  • Tư vấn pháp lý về đầu tư nước ngoài, thành lập doanh nghiệp, lao động, quy định, các vấn đề về doanh nghiệp, thương mại, mua bán, sáp nhập (M&A), bất động sản;
» Create your CV - It only takes a few seconds