Create your CV - It only takes a few seconds

Tecomen jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 142 jobs
Tecomen
Hưng Yên
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên QC Nhà máy Tecomen Hưng Yên.
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng tại công đoạn.
 • Kiểm soát diễn biến hoạt động sản xuất tại các công đoạn được quy định, đảm…
TECOMEN
Kiên Giang
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
 • Tìm đối tác mở mới các đại lý máy lọc nước, cây nóng lạnh Karofi tại Tỉnh, huyện chưa có…
TECOMEN
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý các dự án phát triển sản phẩm mới - nghành lọc nước gia đình (60%).
 • Tiếp nhận và làm rõ yêu cầu phát triển sản phẩm để ban hành hiến chương của dự án.
TECOMEN
Bình Phước
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
 • Tìm đối tác mở mới các đại lý tại Tỉnh, huyện chưa có hệ thống…
TECOMEN
Gia Lai
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
 • Tìm đối tác mở mới các đại lý máy lọc nước, cây nóng lạnh Karofi tại Tỉnh, huyện chưa có…
TECOMEN
Ninh Thuận
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
 • Tìm đối tác mở mới các đại lý máy lọc nước, cây nóng lạnh Karofi tại Tỉnh, huyện chưa có…
Tecomen
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng.
 • Hoạch toán toàn bộ các nghiệp vụ kế toán bán hàng, công nợ, doanh thu.
 • Xuất hóa đơn theo đơn hàng của khách hàng.
TECOMEN
An Giang
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
 • Tìm đối tác mở mới các đại lý máy lọc nước, cây nóng lạnh Karofi tại Tỉnh, huyện chưa có…
Tecomen
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng nội dung chiến dịch quảng cáo trên digital và đánh giá hiệu quả chiến dịch.
 • Lên ý tưởng thông điệp, nội dung dưới nhiều hình thức (post, TVC, viral…
Tecomen
Hưng Yên
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhà máy Tecomen- Từ Hồ- Yên Mỹ- Hưng Yên.
 • Đầu mối tiếp nhận yêu cầu phát triển sản phẩm và quản lý dự án.
 • Kiểm soát line sản xuất nhằm kiểm soát các hạt động…