Tecomen jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Company
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 40 jobs
Tecomen
Hưng Yên
15.000.000 - VNĐ22.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhà máy Tecomen- Từ Hồ- Yên Mỹ- Hưng Yên.
 • Thiết kế các sản phẩm nhựa và cơ khí theo dự án của Tập đoàn và các công ty thành viên;
 • Cập nhật, sửa đổi bản vẽ.
Tecomen
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý công nợ phải thu:
 • Hằng ngày cập nhật công nợ khách hàng vào bảng theo dõi tổng hợp công nợ;
 • Đôn đốc Nhân viên kinh doanh thu hồi công nợ.
TECOMEN
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra theo dõi hàng hóa trong kho.
 • Thực hiện 5S đối với mặt bằng lưu giữ và bảo quản nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa, sản phẩm Karofi.
Tecomen
Hưng Yên
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra lại lệnh SX của nhân viên, ký xác nhận lệnh sản xuất.
 • Giám sát, điều hành hoạt động sản xuất của các xưởng.
 • Chịu áp lực công việc tốt, cẩn thận.
Tecomen
Hưng Yên
 • Quản đốc Nhà máy Tecomen Hưng Yên Giám sát sản xuất Quản đốc sản xuất Giám sát sản xuất.
 • Tham gia xây dựng, triển khai và thực hiện các mục tiêu và kế hoạch…
Tecomen
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Lập và theo dõi kế hoạch sản xuất kinh doanh:
 • Thu thập và phân tích tình kình kết quả kinh doanh.
 • Thu thập và phân tích tình hình đổi thủ cạnh tranh, xu hướng…
Tecomen
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý dữ liệu nền của hệ thống DMS:
 • Theo dõi mục tiêu, thực hiện KPIs sale man;
 • Thiết lập các chương trình khuyến mại, chương trình loyalty, chương trình kiểm…
Tecomen
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo bao gồm nội bộ/ thuê ngoài hàng năm;
 • Quản lý, điều phối, tổ chức, kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các khóa đào tạo…
Tecomen
Hà Nội
16.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở vật chất CNTT và triển khai kế hoạch về CNTT cho toàn hệ thống (Văn phòng, Nhà máy, Chi nhánh, các Công ty thành viên …);
Tecomen
Hà Nội
 • Thực hiện quản trị ngành hàng thông qua hoạt động điều tiết Chương trình xúc tiến bán hàng (Bao gồm cả điều tiết hoạt động Hình ảnh và Brand Act và Truyền thông…