Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Technokom jobs

Page 1 of 4 jobs
Technokom
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tham gia thiết kế, bóc tách bản vẽ;
  • Trực tiếp giám sát quá trình gia công để hoàn thiện sản phẩm đã thiết kế, xử lý ngay những sai xót về thiết kế;
Technokom
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Cập nhật quy trình công nghệ, định mức của các hàng hóa sản xuất khi phát sinh thay đổi và các sản phẩm mới.
  • Kết hợp cùng phòng QLSX kiểm kê vật tư, sản phẩm dở…
Technokom
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thiết kế và Giám sát kỹ thuật cơ khí.
  • Tham gia các dự án mới trong phạm vi chuyên môn.
  • Chịu trách nhiệm chính về xử lý công việc liên quan đến công nghệ, về…
Technokom
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Công ty cổ phần Technokom - Khu công nghiệp Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên.
  • Mua hàng theo yêu cầu của các bộ phận khác (sản xuất, hành chính, kế toán...).
» Create your CV - It only takes a few seconds