Create your CV - It only takes a few seconds

Tce Vina Denim jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Nhân Viên Thí Nghiệm Cơ Lý Hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Nam Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM.
 • Lô S6 + S7, Đường N8 KCN Hòa Xá , Thành phố Nam Định , Nam Định, Việt Nam.
 • Nhân Viên Thí Nghiệm Cơ Lý Hóa.

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư new

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Nam Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM.
 • Lô S6 + S7, Đường N8 KCN Hòa Xá , Thành phố Nam Định , Nam Định, Việt Nam.
 • Nhân Viên Thu Mua Vật Tư.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Nam Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM.
 • Lô S6 + S7 KCN Hòa Xá , Thành phố Nam Định , Nam Định, Việt Nam.
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Điện.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Thí Nghiệm Nhuộm

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Nam Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM.
 • Lô S6 + S7, Đường N8 KCN Hòa Xá , Thành phố Nam Định , Nam Định, Việt Nam.
 • Nhân Viên Thí Nghiệm Nhuộm.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Nam Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM.
 • Lô S6 + S7, Đường N8 KCN Hòa Xá , Thành phố Nam Định , Nam Định, Việt Nam.
 • Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Quản Lý Chất Lượng (Hồ Trong Nhà Máy Dệt Nhuộm)

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Nam Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM.
 • Lô S6 + S7, Đường N8 KCN Hòa Xá , Thành phố Nam Định , Nam Định, Việt Nam.
 • Quản Lý Chất Lượng (Hồ Trong Nhà Máy Dệt Nhuộm).

Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Nam Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM.
 • Lô S6 + S7, Đường N8 KCN Hòa Xá , Thành phố Nam Định , Nam Định, Việt Nam.
 • Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm.

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM
Nam Định
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM.
 • Lô S6 + S7, Đường N8 KCN Hòa Xá , Thành phố Nam Định , Nam Định, Việt Nam.
 • Nhận email việc làm tương tự.
 • Toàn thời gian cố định.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.