Takahata Precision Viet Nam , jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
TAKAHATA PRECISION VIET NAM ,
Hải Phòng
 • Control daily import activity such as plastic resin, component.....
 • Daily update and check incomming list to arrange store keeper for receiving.
TAKAHATA PRECISION VIET NAM
Hải Phòng
 • Control daily import activity such as plastic resin, component.....
 • Daily update and check incomming list to arrange store keeper for receiving.
TAKAHATA PRECISION VIET NAM ,
Hải Phòng
 • Quản lý phụ tùng vật tư thiết bị máy.
 • Lập kế hoạch bảo trì máy.
 • Lập bảng hướng dẫn công việc bảo trì, kiểm tra, sử dụng thiết bị máy.
 • Toàn thời gian cố định.
TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO. LTD
Hải Phòng
 • TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 25 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Warehouse Officer (Nhân Viên Kho)…
TAKAHATA PRECISION VIET NAM ,
Hải Phòng
 • Kiểm tra và Giám sát việc thực hiện công tác An toàn Vệ sinh lao động, PCCC, môi trường trong công ty.
 • Tổ chức huấn luyện, đạo tạo quy định, nội quy, quy trình…
TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO. LTD
Hải Phòng
 • TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 24 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Planning Officer trong ngành Sản…
TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO. LTD
Hải Phòng
 • TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 7 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Engineering Engineer trong ngành Kỹ…
TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO. LTD
Hải Phòng
 • TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 12 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm QC Engineer trong ngành Sản xuất /…
TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO. LTD
Hải Phòng
 • TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Engineering Department Leader (Trưởng…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds