Create your CV - It only takes a few seconds

Taixin Printing Vina jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs
 • Kiểm tra tình hình giao hàng, cũng như số lượng đơn đặt hàng phía đối tác.
 • Trực tiếp làm việc với khách hàng về kế hoạch đặt hàng.
 • Báo cáo theo chỉ đạo của TP.
 • Thực hiện các công việc của một y tá.
 • Theo dõi, cấp phát thuốc cho CB CNV Công ty.
 • Chăm sóc sức khoẻ cho CNV công ty khi gặp tai nạn lao động.
 • Quản lý, theo dõi tiến độ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
 • Dịch các cuộc đàm thoại giữa Trưởng phòng và nhân viên bộ phận.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Quản lý va khắc phục sự cố hệ thống Server, netwwork và máy trạm trong Công ty.
 • Xây dựng và quản lý hệ thống bảo mật trong công ty ( Cấu hình firewall:
 • Công Ty TNHH Taixin Printing Vina đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Chất Lượng trong ngành Sản…
 • Công Ty TNHH Taixin Printing Vina đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 12 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kho trong ngành Vận chuyển /…
 • Công Ty TNHH Taixin Printing Vina.
 • Công Ty TNHH Taixin Printing Vina đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Công Ty TNHH Taixin Printing Vina đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng trong…
 • Công Ty TNHH Taixin Printing Vina đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 12 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Quản Lý Sản Xuất trong ngành Sản xuất …
 • Công Ty TNHH Taixin Printing Vina đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 12 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Thiết Kế - Chế Bản trong…