Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,532 jobs
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24 , khám sức khỏe định kì hàng năm.
 • Phân loại và in hàng tồn âm theo từng quầy.
 • Sử dụng công cụ PDA để kiểm tra đứt hàng trên quầy (dụng cụ…
Công Ty Cổ Phần Y Khoa Tâm Trí
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều trị chuyên khoa Tai mũi họng.
 • Thực hiện khám chữa bệnh.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
 • Bảo hiểm đóng đầy đủ.
 • Chiết khấu % khám chữa bệnh.
Công ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện khám chữa bệnh và điều trị chuyên khoa Tai mũi họng.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
 • Bảo hiểm đóng đầy đủ.
 • Chiết khấu % khám chữa bệnh.
 • Thực hiện khám chữa bệnh và điều trị chuyên khoa Tai mũi họng.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
 • Bảo hiểm đóng đầy đủ.
 • Chiết khấu % khám chữa bệnh.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm tai nạn 24 / 24 , khám sức khỏe định kì hàng năm.
 • Lên kế hoạch làm việc cho bộ phận Quản lý Dữ liệu.
 • Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên Quản lý Dữ…
Toll Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn bảo vệ 24/24;
 • Sắp xếp xe tải/Container vào chỗ nhận hàng.
 • Ký xác nhận lượng hàng xuất.
 • Xác nhận trên hệ thống lượng hàng đã xuất.
Siamp Ltd
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được tham gia BH tai nạn 24/24.
 • Maintain the quality assurance process to ensure the stability of product specification before sending it to customer.
VIETGUYS
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm sức khỏe (khám chữa bệnh) và tai nạn dành cho nhân viên (100 triệu/nhân viên/năm).
 • Chịu trách nhiệm về công tác tuyển dụng nhân sự (tiếp nhận nhu cầu…
QUICK VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngoài bảo hiểm bắt buộc, công ty có mua gói bảo hiểm tai nạn cho nhân viên.
 • Công ty Nhật Bản chuyên hỗ trợ, cung cấp website cho những cửa hàng, nhà hàng kinh…
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24 , khám sức khỏe định kì hàng năm.
 • Phân loại và in hàng tồn âm theo từng quầy.
 • Sử dụng công cụ PDA để kiểm tra đứt hàng trên quầy (dụng cụ…