Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3,790 jobs
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24 , khám sức khỏe định kì hàng năm.
 • Phân loại và in hàng tồn âm theo từng quầy.
 • Sử dụng công cụ PDA để kiểm tra đứt hàng trên quầy (dụng cụ…
Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Tai Nạn, Bảo Hiểm Nhân Thọ.
 • 1 Nhận thông tin từ DVKH và cập nhật vào hệ thống, xử lý đơn hàng.
 • 5 Quản lý theo dõi tồn kho trên hệ thống.
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24 và theo luật lao động Việt Nam;
 • Phụ trách công việc hành chánh và quản lý hồ sơ;
 • Tiếp nhận đơn hàng và xử lý thông tin cuộc gọi đến kho…
SEADENT
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên làm trên 1 năm còn được mua Bảo hiểm Bồi thường Sức khỏe & Tai nạn của Bảo Việt, được tham gia Du lịch hàng năm và các chương trình Team building khác…
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn.
 • Tham gia kiến nghị việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
 • Rà soát văn bản quản lý nội bộ:
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
Hà Nội
 • Khám, tư vấn và điều trị các bệnh về tai – mũi – họng theo yêu cầu của bệnh nhân.
 • Làm trợ lý cho Bác sĩ trưởng khoa.
 • Thỏa thuận theo năng lực chuyên môn;
Bệnh Viện Quốc Tế DoLife - Y Dược Trung Tín
Hà Nội
 • Khám, tư vấn và điều trị các bệnh về tai – mũi – họng theo yêu cầu của bệnh nhân.
 • Làm trợ lý cho Bác sĩ trưởng khoa.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Bảo hiểm tai nạn 24 / 24.
 • Miền Trung:Quảng Bình , Đà Nẵng , Quảng Nam , Quảng Ngãi , Bình Định , Khánh Hòa.
 • Làm việc tại địa bàn được phân công để theo dõi các…
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam
Hà Nội
 • Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn;
 • Công tác văn thư lưu trữ Đảng ủy Tổng công ty :
 • Tiếp nhận, xử lý văn bản đi;
 • Các nhiệm vụ khác (nếu có):
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm tai nạn 24 / 24 , khám sức khỏe định kì hàng năm.
 • Lên kế hoạch làm việc cho bộ phận Quản lý Dữ liệu.
 • Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên Quản lý Dữ…