Create your CV - It only takes a few seconds

Tổng Cp Bia Rượu Nước Giải Khát jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Chuyên Viên Kho Vận

Tổng CP Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Tổng hợp, rà soát và kế hoạch đặt hàng của Công ty cho kho, đăng ký với Tổng Công ty kế hoạch vận chuyển hàng hóa;
 • Lưu kho - sắp xếp - bảo quản;

Chuyên Viên Thương Hiệu Tổ Chức Sự Kiện

Tổng CP Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổng hợp kết quả công việc và báo cáo theo yêu cầu đối với các hoạt động, mảng công việc được giao.
 • Tổ chức hoạt náo sự kiện.
 • 10000K - 20000K VND một tháng.

Chuyên Viên Phụ Trách Phát Triển Thị Trường

Tổng CP Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện, kiểm tra, giám sát và báo cáo về các hoạt động phát triển thị trường của Tổng Công ty/hoặc được chi từ nguồn Tổng công ty.

Chuyên Viên Thương Hiệu Và Quản Lý Nhãn Hàng

Tổng CP Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổng hợp kết quả công việc và báo cáo theo yêu cầu đối với các hoạt động, mảng công việc được giao.
 • Quản lý thương hiệu nhãn hàng.

Đại diện bán hàng new

11.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, đặc biệt là rượu, bia, nước giải khát.
 • Https://www.carlsbergvietnam.vn/en/ Tổng số nhân viên:

Tuyển dụng nhân viên Thống kê

Bao Bì Habeco
Hà Nội
 • Công ty Cổ phần Bao bì Habeco là Công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Cổ phần BiaRượuNước giải khát Hà Nội.
 • Công ty CP bao bì HABECO.

Chuyên Viên Phát Triển Năng Lực Bán Hàng

Tổng CP Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ Quản lí bộ phận trong việc soạn thảo và đề xuất quy trình làm việc của đội ngũ bán hàng (Sales Process Book).
 • + Tài liệu về các tình huống bán hàng.

Chuyên viên truyền thông

10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.
 • Tiền thân của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội là Nhà máy bia Hommel được người…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email