Tập Đoàn Thiên Ân jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 31 jobs
Tập Đoàn Thiên Ân
Hà Nội
 • CV chi tiết về thông tin cá nhân - gia đình, quá trình học tập làm việc, định hướng công việc (có đính kèm ảnh).
 • Làm theo sự sắp xếp của cấp trên.
Tập Đoàn Thiên Ân
Hà Nội
 • CV chi tiết về thông tin cá nhân - gia đình, quá trình học tập làm việc, định hướng công việc (có đính kèm ảnh).
 • Định kỳ kiểm tra và bảo trì hệ thống điện.
Tập Đoàn Thiên Ân
Hà Nội
 • CV chi tiết về thông tin cá nhân - gia đình, quá trình học tập làm việc, định hướng công việc (có đính kèm ảnh).
 • Tổ chức nghiệm thu sản phẩm thi công.
Tập Đoàn Thiên Ân
Hà Nội
 • CV chi tiết về thông tin cá nhân - gia đình, quá trình học tập làm việc, định hướng công việc (có đính kèm ảnh).
 • C trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.
Tập Đoàn Thiên Ân
Hà Nội
 • Tập hợp hồ sơ, chứng chỉ chất lượng, mẫu vật liệu đầu vào trình TVGS phê duyệt;
 • CV chi tiết về thông tin cá nhân - gia đình, quá trình học tập làm việc, định…
Tập Đoàn Thiên Ân
Hà Nội
 • CV chi tiết về thông tin cá nhân - gia đình, quá trình học tập làm việc, định hướng công việc (có đính kèm ảnh).
 • Có chỗ ở, hỗ trợ ăn trưa, đi lại, công tác phí.
Tập Đoàn Thiên Ân
Hà Nội
 • CV chi tiết về thông tin cá nhân - gia đình, quá trình học tập làm việc, định hướng công việc (có đính kèm ảnh).
 • Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
Tập Đoàn Thiên Ân
Hà Nội
 • CV chi tiết về thông tin cá nhân - gia đình, quá trình học tập làm việc, định hướng công việc (có đính kèm ảnh).
 • C trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.
Tập Đoàn Thiên Ân
Hà Nội
 • Tổ chức các buổi tập huấn ATVSLĐ cho đội ngũ cán bộ & công nhân định kỳ;
 • Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, đào tạo, chế độ phúc lợi người lao động và gia đình …
Tập Đoàn Thiên Ân
Hà Nội
 • Tập hợp các yêu cầu mua sắm, sửa chữa chuyển về phòng vật tư.
 • Tính giá thành sản phẩm gia công tập hợp chi phí sửa chữa, hạch toán phát sinh,.