Create your CV - It only takes a few seconds

Tập Đoàn Lộc Trời jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 31 jobs

Thư Ký Chủ Tịch (Secretary Of Chairman)

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bridge the gap, exchange, correspond the information between Departments and the Chairman, and greet guests of the Chairman.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):

Chuyên Viên C&B (Senior C&B Specialist)

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại diện Tập đoàn làm việc trực tiếp với các cơ quan Bảo hiểm Xã Hội quản lý của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.
 • Thưởng doanh số đối với Sales.

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tập Đoàn Lộc Trời đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ trong ngành Kiểm Toán, CPA được tuyển…

Senior C&B Specialist new

Lộc Trời
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại diện Tập đoàn làm việc trực tiếp với các cơ quan Bảo hiểm Xã Hội quản lý của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.
 • An Lợi Đông, Quận 2, Tp.HCM.

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh

 • Hướng dẫn các bộ phận, cá nhân thực hiện các thủ tục, chứng từ quyết toán, quà khuyến mãi, các thủ tục ký và thanh lý hợp của đại lý đúng với quy định, quy chế…

Trưởng Nhóm Kiểm Soát Nội Bộ

Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tập Đoàn Lộc Trời đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Nhóm Kiểm Soát Nội Bộ trong ngành Kiểm Toán, CPA được tuyển…

Kế toán Trưởng Chi nhánh new

Lộc Trời
Long An
 • Hướng dẫn các bộ phận, cá nhân thực hiện các thủ tục, chứng từ quyết toán, quà khuyến mãi, các thủ tục ký và thanh lý hợp của đại lý đúng với quy định, quy chế…

Chuyên Viên Kế Toán Công Nợ

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tích cực tham gia vào các phong trào gắn kết nhân viên của Tập đoàn.
 • Chủ động tham gia các hoạt động đào tạo / huấn luyện của Tập đoàn.

Chuyên Viên Kế Toán Ngân Hàng

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi, quản lý chứng từ, hồ sơ vay của công ty Mẹ, Tập đoàn.
 • Tích cực tham gia vào các phong trào gắn kết nhân viên của Tập đoàn.
 • Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát thực hiện các quy trình quy định của Ngành, Tập đoàn.
 • Chủ động tham gia các hoạt động đào tạo/ huấn luyện của Tập đoàn.
 • Công tác kế toán tổng hợp.