Create your CV - It only takes a few seconds

Tập Đoàn Dữ Liệu Quốc Tế idg jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Phụ trách marketing

Hệ Thống Đào Tạo Ltv Quốc Tế Aptech
Hà Nội
  • 15 năm liên tiếp (2003-2017), APTECH vinh dự được Hội Tin học TP HCM và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG (International Data Group) trao tặng Cup vàng Đơn vị đào…

Phó giám đốc trung tâm

Hệ Thống Đào Tạo Ltv Quốc Tế Aptech
Hà Nội
  • 15 năm liên tiếp (2003-2017), APTECH vinh dự được Hội Tin học TP HCM và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG (International Data Group) trao tặng Cup vàng Đơn vị đào…

Phụ trách quan hệ học viên/ giáo vụ

Hệ Thống Đào Tạo Ltv Quốc Tế Aptech
Hà Nội
  • 15 năm liên tiếp (2003-2017), APTECH vinh dự được Hội Tin học TP HCM và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG (International Data Group) trao tặng Cup vàng Đơn vị đào…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email