Tập Đoàn Dữ Liệu Quốc Tế idg jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs
Tập đoàn Dữ Liệu Quốc Tế IDG Việt Nam Intern - Thự...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Cam kết toàn thời gian 15 giờ/tuần, thời gian thực tập là 3 tháng.
  • Được trải nghiệm thực tế để lấy kinh nghiệm khi tham gia chung vào tổ chức sự kiện.
Hệ Thống Đào Tạo LTV Quốc Tế Aptech
Hà Nội
  • 15 năm liên tiếp (2003-2017), APTECH vinh dự được Hội Tin học TP HCM và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG (International Data Group) trao tặng Cup vàng Đơn vị đào…
Hệ Thống Đào Tạo LTV Quốc Tế Aptech
Hà Nội
  • 15 năm liên tiếp (2003-2017), APTECH vinh dự được Hội Tin học TP HCM và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG (International Data Group) trao tặng Cup vàng Đơn vị đào…
Hệ Thống Đào Tạo LTV Quốc Tế Aptech
Hà Nội
  • 15 năm liên tiếp (2003-2017), APTECH vinh dự được Hội Tin học TP HCM và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG (International Data Group) trao tặng Cup vàng Đơn vị đào…
Hệ Thống Đào Tạo LTV Quốc Tế Aptech
Hà Nội
  • 15 năm liên tiếp (2003-2017), APTECH vinh dự được Hội Tin học TP HCM và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG (International Data Group) trao tặng Cup vàng Đơn vị đào…
» Create your CV - It only takes a few seconds