Tầm Long Đa Mi jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
Tầm Long Đa Mi
Bình Thuận
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Cập nhật thông tin chứng từ vào sổ sách kế toán.
  •  Nhập phiếu xuất kho, ghi nhận thông tin từ phiếu xuất kho vào sổ kế toán.
  • Có năng lực nghiệp vụ kế toán.
Tầm Long Đa Mi
Bình Thuận
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Trực tiếp thực hiện các hoạt động hàng ngày liên quan đến hệ thống điện, các thiết bị điện.
  •  Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao trong lĩnh vực…
Tầm Long Đa Mi
Bình Thuận
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Thực hiện khởi động và vận hành máy hằng ngày theo kế hoạch sản xuất.
  •  Kiểm tra máy và điều chỉnh để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
  • Có kinh nghiệm trên 01 năm.
» Create your CV - It only takes a few seconds