Tài Chính Ngân Hàng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 7,384 jobs
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh +8 locations
11.000.000 VNĐ một năm
1 năm sales trong lãnh vực Ngân hàng/ Tài chính/ Bảo hiểm là một lợi thế. + Ngân hàng đối tác: Tận dụng nguồn khách hàng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của…
Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
Công việc chính bao gồm: Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng/ tư vấn/ CSKH. Làm việc tại của hàng PNJ thuộc Q.
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
Có tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực ngành nghề tài chính/ dự án/ ngân hàng/định chế tài chính. Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính kế toán, ngân…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh +8 locations
11.000.000 VNĐ một tháng
1 năm sales trong lãnh vực Ngân hàng/ Tài chính/ Bảo hiểm là một lợi thế. + Ngân hàng đối tác: Tận dụng nguồn khách hàng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của…
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam...
Thành phố Hồ Chí Minh
1 năm sales trong lãnh vực Ngân hàng/ Tài chính/ Bảo hiểm là một lợi thế. Tận dụng nguồn khách hàng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của Prudential, đại diện…
6.000.000 VNĐ một tháng
Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán,... Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng -Sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, uy tín hàng đầu Việt Nam:
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam...
Thành phố Hồ Chí Minh
1 năm sales trong lãnh vực Ngân hàng/ Tài chính/ Bảo hiểm là một lợi thế. Tận dụng nguồn khách hàng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của Prudential, đại diện…
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam...
Thành phố Hồ Chí Minh
1 năm sales trong lãnh vực Ngân hàng/ Tài chính/ Bảo hiểm là một lợi thế. Tận dụng nguồn khách hàng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của Prudential, đại diện…
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam...
Thành phố Hồ Chí Minh
1 năm sales trong lãnh vực Ngân hàng/ Tài chính/ Bảo hiểm là một lợi thế. Tận dụng nguồn khách hàng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của Prudential, đại diện…
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam...
Thành phố Hồ Chí Minh
1 năm sales trong lãnh vực Ngân hàng/ Tài chính/ Bảo hiểm là một lợi thế. Tận dụng nguồn khách hàng có sẵn từ đối tác Ngân Hàng của Prudential, đại diện…