Create your CV - It only takes a few seconds

Sx Và Kd Quốc Đạt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân Viên Nhập lIệu Văn Phòng

SX KD Quốc Đạt
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
  • Đảm bảo số liệu nhập, xuất chính xác kịp thời để đối chiếu báo cáo tồn kho...
  • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc theo phân công của quản lý.

Phó Giám Đốc Nhân Sự - Công ty TNHH Giao nhận Vận chuyển Quố...

THACO GROUP (HOLDINGS)
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Khả năng hoạch định triển khai chiến lược chính sách nhân sự;
  • Có khả năng làm việc độc lập, luôn nỗ lực kiên trì thực hiện trong mọi hoàn cảnh nhằm đạt được…

NHÂN VIÊN TIẾNG HÀN- KHÔNG KINH NGHIỆM

Hàn Quốc
Bắc Ninh
16.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
  • + Phân tích số lệch sai khác giữa doanh thu, chi phí lỗ lãi.
  • + Cập nhật dự kiến xuất hàng theo ngày, truyền đạt kế hoạch xuất hàng cho sx.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.