Create your CV - It only takes a few seconds

Sx Tm Dược Phẩm Tâm Bình jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân Viên Kiểm Hàng

SX TM Dược Phẩm Tâm Bình
Bình Dương
6.500.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
  • Kiểm kê các mặt hàng, thống kê, theo dõi xuất nhập hàng hóa Thống kê số lượng hàng hóa bán ra.
  • Kiểm kê số lượng tồn kho Kiểm tra số lượng hàng hóa nhập vào.

Nhân Viên Văn Phòng

SX TM Dược Phẩm Tâm Bình
Bình Dương
6.400.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
  • Sắp xếp hồ sơ, văn thư, lưu trữ một cách hợp lý, đánh máy văn bản, Hợp đồng, trực thoại, tiếp khách đến,hỗ trợ khách khi cần , lên lịch…

Nhân Viên Hành Chánh Văn Phòng

Tnhh Sx-Tm Dược Phẩm Tâm Bình
Bình Dương
  • Trực lễ tân, nghe điện thoại, tiếp đón khách.
  • Đăng tin tuyển dụng, tiếp đón và tổ chức cho ứng viên tới dự kiểm tra và phỏng vấn;
  • Làm việc từ thứ 2 >thứ 7.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email