Sx Điện Tử Smart Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2 jobs
SX ĐIỆN TỬ SMART VIỆT NAM
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Các quyền lợi khác theo quy định của bộ luật lao động Việt Nam hiện hành.
  • Xử lí các công việc hành chính văn phòng.
  • Kiểm soát và quản lý tài liệu.
SX ĐIỆN TỬ SMART VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Lập BCTC (kiểm tra/kiểm soát) tất cả các tài khoản kế toán.
  • Kiểm tra chứng từ phát sinh có ý kiến liên quan đến các vấn đề chưa phù hợp về thuế.
» Create your CV - It only takes a few seconds