Create your CV - It only takes a few seconds

Solum Vina jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Vĩnh Phúc
 • Kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng cuối mỗi tháng.
 • Tổng hợp & báo cáo kế toán trưởng.
 • Làm việc theo sự hướng dẫn của cấp trên.
 • Ăn cơm trưa, ca tại Công ty.

Nhân Viên Mua Hàng

Vĩnh Phúc
 • Tiếp nhận các yêu cầu mua hàng từ các bộ phận, tìm kiếm các nhà cung cấp.
 • Thực hiện việc mua bán cung cấp các vật tư theo quy trình phục vụ cho hoạt động sản…

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc
 • Quản lý, giám sát công việc của công nhân viên.
 • Thực hiện các báo cáo sản xuất, báo cáo hàng ngày.
 • Làm việc theo sự hướng dẫn của cấp trên.

Nhân Viên Độ Tin Cậy

Vĩnh Phúc
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền sản xuất.
 • Lập tiêu chuẩn chất lượng cho nguyên vật liệu, sản phẩm….
 • Làm việc theo sự hướng dẫn của cấp trên.

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Vĩnh Phúc
 • Sửa chữa, phân tích sản phẩm khi có phát sinh lỗi ( bảng mạch tivi).
 • Làm báo cáo hàng ngày về tình trạng lỗi các sản phẩm.
 • Ăn cơm trưa, ca tại Công ty.

Nhân Viên Kỹ Thuật Phần Mềm

Vĩnh Phúc
 • Lập tài liệu chuyển giao công nghệ (tài liệu vận hành, cài đặt) cho khách hàng và đối tác.
 • Thực hiện đào tạo chuyển giao công nghệ khi được yêu cầu.

Nhân Viên Phòng Chất Lượng Biết Tiếng Trung

Vĩnh Phúc
 • Lập báo cáo cho trưởng phòng và ban giám đốc theo định kỳ và đột xuất nếu có.
 • Hỗ trợ thực hiện các yêu cầu khác do cấp trên giao.
 • Ăn cơm trưa, ca tại Công ty.

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG QUỐC

Vĩnh Phúc
 • Phiên dịch cho bộ phân SMD.
 • Làm việc theo sự hướng dẫn của cấp trên.
 • Chi tiết được trao đổi thêm khi tham gia phỏng vấn.
 • Ăn cơm trưa, ca tại Công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds