Create your CV - It only takes a few seconds

Sme Logistics Jsc jobs

Page 1 of 4 jobs

Transportation Pricing Coordinator

SME Logistisc
Hà Nội
  • SME LOGISTICS JSC is currently seeking an ambitious, competitive, and driven Pricing Coordinator to join the team!
  • Set up a good relationship with the carrier.

Nhân Viên Kinh Doanh Logistics

SME LOGISTICS JSC
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Sme logistics., jsc đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kinh Doanh Logistics trong ngành Xuất-Nhập khẩu/Ngoại…

Phó Giám Đốc Kinh Doanh Logistics

SME LOGISTICS JSC
Hà Nam
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
  • Sme Logistics Jsc đang cần tuyển 3 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Phó Giám Đốc Kinh Doanh Logistics trong ngành Quản lý điều hành,…

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

SME LOGISTICS JSC
Hải Phòng
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • SME Logistics., JSC đang cần tuyển 3 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn trong ngành Biên dịch/Phiên dịch…
» Create your CV - It only takes a few seconds