Smart Train .ltd jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 10 jobs
VPDD CITIGROUP LTD. IN VIETNAM
Bình Dương
 • Train internal quality team and vendor teams on product standards, requirements, process and Process/Quality projects, including creating and following up on…
Smart Train .Ltd
Thành phố Hồ Chí Minh
13.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý các khóa học ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR và các khóa ngắn hạn về kế toán, kiểm toán, tài chính đến với các học viên cá nhân và các tổ chức doanh nghiệp.
Smart Train .Ltd
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình bán hàng và marketing nhằm tăng số lượng tuyển sinh, tăng nhận biết thương hiệu và uy tín của Smart Train.
Smart Train .Ltd
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vận hành, quản trị hệ thống mạng nội bộ, Internet, mail nội bộ, phân quyền người sử dụng, camera, máy in, photocopy, họp trực tuyến, điện thoại dùng hoạt động…
Smart Train .Ltd
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình bán hàng và marketing nhằm tăng số lượng tuyển sinh, tăng nhận biết thương hiệu và uy tín của Smart Train.
Smart Train .Ltd
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình bán hàng và marketing nhằm tăng số lượng tuyển sinh, tăng nhận biết thương hiệu và uy tín của Smart Train.
Smart Train .Ltd
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn, cung cấp thông tin về lớp học, lịch khai giảng, kỳ thi, giảng viên, tài liệu cho học viên có nhu cầu.
 • Chuẩn bị khai giảng lớp:
 • Toàn thời gian cố định.
Smart Train .Ltd
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Develop and implement marketing and communication strategies in HCMC & HN.
 • Build brand awareness and positioning.
 • Generate sales lead and prospective clients.
Smart Train .Ltd
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Responsible for full cycle of recruitment including but not limited screening, interviewing, reference checking, employee benefit and compensation negotiation…
Smart Train .Ltd
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình bán hàng và marketing nhằm tăng số lượng tuyển sinh, tăng nhận biết thương hiệu và uy tín của Smart Train.
» Create your CV - It only takes a few seconds