Shintsbvt jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 42 jobs
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 15 - 20 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
 • Bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH SHINTSBVT
Hải Dương
 • Hải Dương bởi công ty tnhh shintsbvt .
 • Công ty tnhh shintsbvt đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 6 Tháng MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
Overall, how relevant are these jobs?