Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Shilla Glovis Việt Nam jobs

Page 1 of 4 jobs
SHILLA GLOVIS VIỆT NAM
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Theo chế độ của nhà nước Việt Nam.
 • Có kỹ năng giao tiếp và viết báo cáo rất tốt bằng tiếng anh và tiếng việt để làm việc với khách hàng.
SHILLA GLOVIS VIỆT NAM
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo chế độ của nhà nước Việt Nam.
 • 1.Lập kế hoạch, thực hiện huấn luyện, đào tạo, phổ biến an toàn lao động định kỳ cho CBNV trong toàn Công ty.
SHILLA GLOVIS VIỆT NAM
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo chế độ của nhà nước Việt Nam.
 • Dịch các tài liệu cho công ty.
 • Thông dịch cho người nước ngoài .
 • Các công khác theo yêu cầu của cấp trên.
SHILLA GLOVIS VIỆT NAM
Ðà Nẵng
18.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi và kiểm tra tiến trình của hàng hóa.
 • Nhận PO từ khách hàng và phát triển mẫu theo yêu cầu.
 • Dịch các thông tin hàng mẫu sang Tiếng Viết và ngược lại.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds