Sharp Manufacturing Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 116 jobs
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
7.500.000 VNĐ một tháng
 • Phụ trách các công việc liên quan đến nhân sự:
 • Quản lý nhân sự, đánh giá nhân sự.
 • Quản lý thời gian làm việc.
 • Tính lương và bảo hiểm xã hội.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra số lượng hàng nhập kho.
 • Quản lý nhập/xuất kho, quản lý phiếu giao hàng.
 • Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho.
 • Quản lý số lượng hàng tồn kho.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra số lượng hàng nhập kho.
 • Quản lý nhập/xuất kho, quản lý phiếu giao hàng.
 • Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho.
 • Quản lý số lượng hàng tồn kho.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hoạt động kiểm tra các sản phẩm liên quan đến thiết bị gia dụng như:
 • Kiểm tra vật tư đầu vào, thành phẩm đầu ra.
 • Hiểu biết về điện tử, cơ khí.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý vận hành mạng.
 • Quản lý và vận hành hệ thống CNTT (hệ thống kinh doanh, hệ thống sản xuất, máy chủ, PC).
 • Hoạt động bảo tồn thông tin.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra số lượng hàng nhập kho.
 • Quản lý nhập/xuất kho, quản lý phiếu giao hàng.
 • Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho.
 • Quản lý số lượng hàng tồn kho.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
17.500.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược mua hàng phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể.
 • Quản lý chung để giảm chi phí của các bộ phận mua hàng.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • ・ Xây dựng kế hoạch sản xuất hàng tháng và lập kế hoạch hàng tồn kho.
 • ・ Nắm bắt từng quy trình và tạo lịch trình sản xuất hàng ngày.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra kế hoạch sản xuất và hướng dẫn vận chuyển để phù hợp với lịch trình giao hàng.
 • Sắp xếp đặt không gian tàu đặt.
 • Theo dõi, kiểm tra dự thảo B/L.
Sharp Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Vận hành và quản lý hệ thống quản lý chất lượng (QMS) cho các thiết bị gia dụng.
 • Quản lý thông tin chất lượng, quản lý duy trì các tiêu chuẩn nội bộ và bên…