Create your CV - It only takes a few seconds

Settsu Carton Vn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân viên Tổng Vụ Nhân Sự

Settsu Carton Vn
Đồng Nai
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Hành chính, nghỉ 2 thứ 7 trong tháng.
  • Làm BHXH, soạn HĐLĐ lt;br / gt;
  • Phụ trách đặt mua và cấp phát Văn phòng phẩm lt;br / gt;
  • 6000000 - 7000000 USD một tháng.

NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

Settsu Carton Vn
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
  • Nhân viên nghiệp vụ phụ trách lập chứng từ xuất nhập khẩu ( INV, Packing list,vv), phụ trách mua hàng các vật tư sử dụng cho sản xuất, tiếp nhận đơn hàng và các…

Nhân viên kinh doanh / Sales Staff

Settsu Carton Vn
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới lt;br / gt;Chăm sóc khách hàng hiện tại lt;br / gt;Báo cáo kinh doanh hàng tuần cho cấp trên lt;br / gt;Các công việc khác…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email