Create your CV - It only takes a few seconds

Sei Electronic Components Vietnam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs

NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ NHIÊN LIỆU (PMC...

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch, theo dõi và xử lý các sự cố liên quan tới tiến độ sản xuất, lịch xuất hàng.
 • Liên lạc, thảo luận với các phòng bạn liên quan về kế hoạch sản xuất.

NHÂN VIÊN IT HARDWARE (CHUYÊN HỖ TRỢ HỆ THỐNG NỘI BỘ) - Việc...

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM
Hà Nội
6.900.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý hệ thống máy tính, server, máy in và các thiết bị IT.
 • Quản lý phần mềm sản xuất.
 • Khắc phục và sửa chữa phần cứng, phần mềm và hệ thống mạng.

KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI - Việc làm t...

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM
Hà Nội
6.900.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Vận hành hệ thống xử lý nước thải, nước sạch.
 • Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải.
 • 6900K - 10000K VND một tháng.

KỸ SƯ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - Việc làm tiêu biểu

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý chất lượng sản phẩm sau xuất hàng.
 • Nắm bắt yêu cầu khách hàng và triển khai áp dụng trong nhà máy, Đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu khách hàng.

SALES ADMIN - Việc làm tiêu biểu

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Confirm shipping schedule and negotiable with customer.
 • Follow up plan to meet customer's requirement.
 • Receive and update FC demand.
 • Bằng cấp liên quan, CV.

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải trong ngành Môi trường/Xử lý chất thải, Điện…

Sales Admin

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Sales Admin trong ngành Hành chánh/Thư ký, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng được tuyển dụng…

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • 18 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, QA/QC…

Kỹ Sư Bộ Phận Sản Xuất

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư Bộ Phận Sản Xuất trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, Cơ khí được tuyển dụng tại Hà…

Nhân Viên IT Hardware (Chuyên Hỗ Trợ Hệ Thống Nội Bộ)

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên IT Hardware (Chuyên Hỗ Trợ Hệ Thống Nội Bộ) trong ngành IT - Phần mềm, IT-Phần…

Nhân Viên Phòng An Toàn

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Phòng An Toàn trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, An toàn lao động được tuyển…

Kỹ Sư Công Đoạn Sản Xuất Bảng Vi Mạch Dẻo

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư Công Đoạn Sản Xuất Bảng Vi Mạch Dẻo trong ngành Hóa học/Hóa sinh, Điện/Điện tử, Cơ…

Kỹ Sư Phòng Quản Lý Chất Lượng

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư Phòng Quản Lý Chất Lượng trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, QA/QC được tuyển dụng…

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất trong ngành Sản Xuất, Biên phiên dịch được tuyển…

Kỹ Sư Kỹ Thuật Công Đoạn PE ( Mức Lương: $400 – $700 USD )

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • $400 – $700 USD ) trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, Cơ khí được tuyển dụng tại Hà Nội bởi SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.