Create your CV - It only takes a few seconds

Sei Electronic Components jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM
Hà Nội
6.900.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Vận hành hệ thống xử lý nước thải, nước sạch.
 • Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải.
 • 6900K - 10000K VND một tháng.

Kỹ Sư Bộ Phận Sản Xuất new

Sei Electronic Components Vietnam, LTD.
Hà Nội
 • Thiết lập điều kiện sản xuất cho các công đoạn sản xuất như mạ, UV laser, Etching, SMT và các công đoạn có liên quan khác.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):

NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ NHIÊN LIỆU (PMC...

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch, theo dõi và xử lý các sự cố liên quan tới tiến độ sản xuất, lịch xuất hàng.
 • Liên lạc, thảo luận với các phòng bạn liên quan về kế hoạch sản xuất.

SALES ADMIN

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Confirm shipping schedule and negotiable with customer.
 • Follow up plan to meet customer's requirement.
 • Receive and update FC demand.
 • Bằng cấp liên quan, CV.

NHÂN VIÊN IT HARDWARE (CHUYÊN HỖ TRỢ HỆ THỐNG NỘI BỘ)

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM
Hà Nội
6.900.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý hệ thống máy tính, server, máy in và các thiết bị IT.
 • Quản lý phần mềm sản xuất lt;br / gt;
 • Khắc phục và sửa chữa phần cứng, phần mềm và hệ thống mạng.

KỸ SƯ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý chất lượng sản phẩm sau xuất hàng lt;br / gt;
 • Nắm bắt yêu cầu khách hàng và triển khai áp dụng trong nhà máy, Đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu khách…

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải trong ngành Môi trường/Xử lý chất thải, Điện…

Sales Admin

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Sales Admin trong ngành Hành chánh/Thư ký, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng được tuyển dụng…

Kỹ Sư Bộ Phận Sản Xuất

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư Bộ Phận Sản Xuất trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, Cơ khí được tuyển dụng tại Hà…

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • 18 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, QA/QC…

Kỹ Sư Phòng Quản Lý Chất Lượng

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư Phòng Quản Lý Chất Lượng trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, QA/QC được tuyển dụng…

Nhân Viên IT Hardware (Chuyên Hỗ Trợ Hệ Thống Nội Bộ)

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên IT Hardware (Chuyên Hỗ Trợ Hệ Thống Nội Bộ) trong ngành IT - Phần mềm, IT-Phần…

Kỹ Sư Công Đoạn Sản Xuất Bảng Vi Mạch Dẻo

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư Công Đoạn Sản Xuất Bảng Vi Mạch Dẻo trong ngành Hóa học/Hóa sinh, Điện/Điện tử, Cơ…

Nhân Viên Phòng An Toàn

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Phòng An Toàn trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, An toàn lao động được tuyển…

Kỹ Sư Kỹ Thuật Công Đoạn PE ( Mức Lương: $400 – $700 USD )

SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD.
 • $400 – $700 USD ) trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, Cơ khí được tuyển dụng tại Hà Nội bởi SEI ELECTRONIC COMPONENTS
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email