Segi Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
SEGI VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
  • Chịu trách nhiệm quản lý các dây chuyền.
  • Chịu trách nhiệm về An Toàn, Sản Lượng, Chất Lượng và 5S của line.
  • Đảm bảo việc sản xuất của line theo đúng kế hoạch.
SEGI VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
  • Tổ chức thực hiện việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào, vật tư chính, vật tư phụ… trước khi đưa vào sản xuất.
  • Thường xuyên kiểm tra nguyên liệu, vật tư trong quá…
SEGI VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
  • Tìm kiếm nhà cung cấp mới, luôn đảm bảo số lượng nhà cung cấp đã đánh giá và sẵn có trong danh mục nhà cung ứng.
  • Lưu giữ toàn bộ hồ sơ đánh giá nhà cung ứng.
» Create your CV - It only takes a few seconds