Create your CV - It only takes a few seconds

Sedo Vinako jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
SEDO VINAKO
Quảng Nam
  • Triển khai các quy định - tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội của khách hàng đến các bộ phận liên quan.
  • Thiết lập và ban hành chính sách/quy trình trách nhiệm xã…
CÔNG TY TNHH MTV SEDO VINAKO
Quảng Nam
  • CÔNG TY TNHH MTV SEDO VINAKO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm 01 Phó Phòng Môi Trường & An Toàn (HSE…
CÔNG TY TNHH MTV SEDO VINAKO
Quảng Nam
  • CÔNG TY TNHH MTV SEDO VINAKO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • 7 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên An Toàn Lao Động (HSE Staff) trong…
CÔNG TY TNHH MTV SEDO VINAKO
Ðà Nẵng
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
  • CÔNG TY TNHH MTV SEDO VINAKO đang cần tuyển nhân sự.
  • 13 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Quản Lý Hệ Thống Chất Lượng (QA Manager) trong ngành…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?