Create your CV - It only takes a few seconds

Seabank Ngân Hàng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 174 jobs

[Seabank] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Hà Nội new

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
Hà Nội
 • Hiểu biết sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
 • Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với SeABank, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong và…

Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trước, trong và sau bán hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ được quy định của ngân hàng SeABank:

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Ngọc Hồi, Hoàng Mai...

Hà Nội
 • Hiểu biết sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
 • Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với SeABank, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong và…

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Sóc Sơn

Hà Nội
 • Hiểu biết sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
 • Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với SeABank, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong và…

Trưởng nhóm khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc KHCN, Giám đốc Chi nhánh và Ban lãnh đạo…

Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Trung Tâm Khách hàng cao cấ...

Hà Nội
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trước, trong và sau bán hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ được quy định của ngân hàng SeABank:

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Hiểu biết sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.
 • Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với SeABank, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong và…

Trưởng nhóm khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng ưu tiên;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Khách hàng ưu tiên / Giám đốc Chi nhánh,…

Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Được tham gia các chương trình team building của Ngân Hàng hoặc chi nhánh.
 • Nếu Kết quả làm việc tốt sẽ được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân Hàng…

CV/CVC/CVCC Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Phối hợp hỗ trợ khách hàng sau giải ngân và thực hiện công tác kiểm soát sau vay đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho KHDN.