Seabank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 257 jobs
Hải Dương
 • Chuyên viên Quỹ - Chi nhánh SeABank Nha Trang Chuyên viên Quỹ - Chi nhánh SeABank Hải Dương.
 • Thực hiện việc giao nhận yêu cầu tiếp quỹ ATM theo đúng quy trình…
 • Được tham gia các chương trình đào tạo của Seabank.
 • Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Hải Phòng Dịch vụ khách hàng - Hải Phòng.
 • Quyền lợi về đào tạo:
Quảng Ninh
 • Được tham gia các chương trình đào tạo của Seabank.
 • Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Hải Phòng Dịch vụ khách hàng - Hải Phòng Giao dịch viên - Chi nhánh…
 • Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch;
 • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh theo chiến lược và định hướng hoạt động của SeABank, đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngân sách…
Hà Nội
 • Về hoạt động mua sắm:
 • Tiếp nhận thông tin đề xuất mua sắm từ các Khối/ Phòng ban tại Hội sở và Chi nhánh.
 • Phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn lập tờ trình chủ…
Hà Nội
 • Xây dựng chính sách nội bộ của SeABank để quản lý hệ thống văn bản quy định của SeABank;
 • Báo cáo HĐQT/Tổng Giám đốc mức độ tuân thủ pháp luật của hệ thống văn…
Hà Nội
 • Thực hiện bàn giao và lưu trữ hồ sơ thẩm định, phê duyệt tín dụng theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 • Thư ký cho các Ủy ban tín dụng (UBTD):
Vĩnh Phúc
 • Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch;
 • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh theo chiến lược và định hướng hoạt động của SeABank, đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngân sách…