Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 337 jobs
Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Hải Phòng Dịch vụ khách hàng - Hải Phòng Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Quảng Ninh Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Hải…
Thành phố Hồ Chí Minh +3 locations
Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển…
Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và quản lý các văn bản tờ trình, từ các đơn vị trình TGĐ trước và sau khi chuyển các trợ lý chuyên môn xử lý và được…
Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển…
Quảng Ninh
Được tham gia các chương trình đào tạo của Seabank. Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Hải Phòng Dịch vụ khách hàng - Hải Phòng Giao dịch viên - Chi nhánh…
Thu thập các phản hồi, ý kiến của đối tác về sản phẩm, dịch vụ của SeABank và thông báo lại cho SeABank. Rà soát lại các điểm đặt ấn phẩm, quảng bá của SeABank…
Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ động/phối hợp với các HUB Khu vực miền Nam tiến hành biện pháp XLN thông qua tố tụng theo phê duyệt của Cấp có thẩm quyền và quy định của SeABank trong từng…
1.Tổ chức công tác triển khai, sửa chữa, vận hành, giám sát các hệ thống mạng, thoại của Ngân hàng (bao gồm hệ thống mạng trong các trung tâm dữ liệu, hệ thống…
Kiểm tra các nghĩa vụ tín dụng của khách hàng tại SEABANK và các TCTD khác. Am hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng vá các quy định của…
Xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác mua sắm tập trung: + Phối hợp xây dựng quy định, quy trình mua sắm tập trung, hướng dẫn nghiệp vụ, chuẩn hóa các mẫu…