Tuyển dụng, tìm việc làm Seabank

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Loại việc làm
Địa điểm
Việc làm 1 đến 10 trong số 309
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

Chuyên viên nhập liệu

- Hà Nội
Tiếp nhập hồ sơ trình phê duyệt trên hệ thống từ các đơn vị kinh doanh của SeABank; Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ....

Giao dịch viên

- Thành phố Hồ Chí Minh +3 địa điểm
Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát...

Giao dịch viên - Khu vực Bình Dương

- Bình Dương
Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát...

Giao dịch viên - KV Hồ Chí Minh

- Thành phố Hồ Chí Minh
Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát...

Giao dịch viên - KV miền Nam

- Thành phố Hồ Chí Minh
Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát...

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Tiền Lương và bảo hiểm

- Hà Nội
Chịu trách nhiệm trực tiếp tính toán các khoản do SeABank chi trả bao gồm lương, thưởng, phúc lợi và các khoản trích theo lương (bảo hiểm, thuế TNCN, kinh phí...

Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp/ Trưởng n...

- Hà Nội
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc MKT Sản phẩm KHCN và/ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong...

Giao dịch viên - KV Tiền Giang/An Giang/Kiên Giang/Cần Thơ/C...

- Cần Thơ
Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát...

Giao dịch viên - KV Vũng Tàu

- Bà Rịa - Vũng Tàu
Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát...

Giao dịch viên - Khu vực Cần Thơ

- Cần Thơ
Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát...