Tuyển dụng, tìm việc làm Seabank

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Loại việc làm
Trang 1/378 việc làm
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

SeABank Tìm kiếm SeATalents Startup 2018

Thành phố Hồ Chí Minh
Với chương trình SeATalents Startup 2018, SeABank hiện đang tìm kiếm nhân tài cho các vị trí:. Sinh viên mới ra trường, tổt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế,...

Giao dịch viên KHDN lớn - Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh
Tư vấn, hướng dẫn, giải đáp cho khách hàng các vướng mắc về thủ tục, hồ sơ giao dịch với SeABank. Tham gia công tác kinh doanh theo quy định của SeABank và theo...

CV/CVC/CVCC Kiểm soát rủi ro vận hành

Rà soát các quy trình, quy định nhằm xác định các rủi ro vận hành liên quan đến con người, quy trình, hệ thống; Thực hiện đề xuất/xây dựng, sửa đổi, bổ sung...

Giao dịch viên

Thành phố Hồ Chí Minh +6 địa điểm
Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát...

Chuyên viên chính Kinh doanh trực tiếp - Khối Nguồn vốn

Thành phố Hồ Chí Minh
Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch kinh doanh và đảm bảo lợi nhuận của khách hàng/Khu vực/Chi nhánh được giao trước Giám đốc Phân phối trực tiếp/ Giám đốc TT...

CV/CVC/CVCC triển khai hệ thống NHGD

Thực hiện việc đề xuất thiết kế, triển khai việc phát triển mới, nâng cấp hệ thống nền tảng của NHGD ( internet banking, ….) theo định hướng phê duyệt của ban...

Chuyên viên Hành chính hậu cần - KV HCM

Thành phố Hồ Chí Minh
Đảm nhiệm công tác hậu cần tại Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc; Phối hợp với Khối QT&PTNNL Hội sở thực hiện các nghiệp vụ nhân sự tại Chi nhánh và các đơn...

Chuyên viên Báo cáo, Phân tích Vận hành

- Thực hiện các báo cáo: Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng làm nổi bật các chỉ số hoạt động chính nhằm thúc đẩy kinh doanh qua các hạng mục như...

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng chủ động đa phân khúc

C) Xử lý các yêu cầu tra soát giao dịch liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của SeABank theo hướng dẫn/quy trình/quy định cung ứng sản phẩm của SeABank....

CV Phát triển sản phẩm thẻ KHCN

Thực hiện các chương trình phát triển/cải tiến các sản phẩm Thẻ phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng phân khúc/tiểu phân khúc khách hàng nhằm đạt chỉ tiêu...