Sdg Life jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5 jobs
SDG Life
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện công việc trong quá trình xét nghiệm theo sự phân công của lãnh đạo phòng xét nghiệm.
 • Các công việc khác trao đổi thêm khi phỏng vấn.
SDG Life
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện và giám sát thực hiện quá trình xét nghiệm, đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm.
 • 8 giờ/ngày (48 giờ/ 1 tuần).
 • Được hưởng đầy đủ các quyền lợi:
SDG Life
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận mẫu xét nghiệm, hồ sơ, biên bản bàn giao mẫu từ đơn vị khác giao cho Trung tâm.
 • Đảm bảo việc giao nhận màu và hồ sơ an toàn, đúng và kịp thời giữa đơn vị…
SDG Life
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đón tiếp khách đến văn phòng làm việc.
 • Hướng dẫn khách đến phòng, gặp gỡ các bộ phận liên quan.
 • Giữ gọn gàng khu vực tiếp tân, đảm bảo đầy đủ các vật dụng văn…
SDG Life
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp, kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các…
» Create your CV - It only takes a few seconds