Create your CV - It only takes a few seconds

Sci E&C jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 31 jobs
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company...
Việt Nam
 • Làm hồ sơ thầu, Biện pháp thi công, Hồ sơ hoàn công dự án.
 • Công tác nghiệm thu, Quản lý chất lượng (QC).
 • Bóc tách khối lượng, đề nghị vật tư.
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company...
Quảng Trị
 • Làm hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào.
 • Làm hồ sơ nghiệm thu công việc, hồ sơ pháp lý, hoàn công,...
 • Trực tiếp tham gia nghiệm thu công việc với CĐT, TVGS tại…
SCI E&C
Nghệ An
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Các dự án của Công ty tại Lào cai, Nghệ An, Sóc Trăng, Ninh Thuận,...
 • Kiểm tra hồ sơ chứng từ thanh toán thu - chi tại dự án.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
SCI E&C
Quảng Trị
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Các dự án của Công ty tại Lào, Lai Châu, Quảng Trị,...
 • Chủ trì công tác khảo sát địa chất,.
 • Khảo sát mô tả địa chất hố móng, địa chất hầm.
SCI E&C
Hà Nội
 • Tiếp nhận, quản lý nhân sự tại dự án.
 • Theo dõi điều động, nghỉ phép, hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động của nhân sự tại dự án.
 • Quan hệ với chính quyền địa phương.
SCI E&C
Quảng Trị
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Các dự án của Công ty tại Lào, Lai Châu, Quảng Trị,...
 • Thực hiện công tác khảo sát địa chất,.
 • Khảo sát mô tả địa chất hố móng, địa chất hầm.
SCI E&C
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận và quản lý các mốc cao độ, tọa độ.
 • Thực hiện công tác đo đạc, trắc đạc tại công trường.
 • Triển khai thi công tại hiện trường.
 • Toàn thời gian cố định.
SCI E&C
Quảng Trị
13.000.000 VNĐ một năm
 • Làm hồ sơ thầu, Biện pháp thi công, Hồ sơ hoàn công dự án.
 • Công tác nghiệm thu, Quản lý chất lượng (QC).
 • Bóc tách khối lượng, đề nghị vật tư.
SCI E&C
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Điều phối hiệu quả các nguồn lực thi công được giao.
 • Giám sát các công tác thi công trên hiện trường đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và tiết kiệm chi phí.
SCI E&C
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý hệ thống nhận dạng thương hiệu, hình ảnh cho bài viết, website, facebook.
 • Chịu trách nhiệm về các công việc design như: