Scb jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Company
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 66 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ của SCB. Mở và quản lý hồ sơ, tài khoản khách hàng giao dịch, theo dõi, kiểm tra và đảm bảo chính xác tính pháp lý,…
Thành phố Hồ Chí Minh
Định giá/Tái định giá tài sản bảo đảm theo quy định. Đề xuất, xây dựng/cập nhật Bảng giá đất thị trường cho từng địa bàn. Tốt nghiệp ĐH trở lên đối với QLCC;
Thành phố Hồ Chí Minh
Hỗ trợ tổ chức, thực hiện các hoạt động Activation, event. Hỗ trợ thực hiện kế hoạch marketing cho các sản phẩm: Tiền gửi, tiền vay, bảo hiểm….
Ðà Nẵng
Tư vấn sản phẩm dịch vụ tiền gửi, bảo hiểm, thẻ tín dụng cho khách hàng. Tư vấn mở, quản lý tài khoản giao dịch của ngân hàng. Mọi thông tin xin liên hệ:
Thành phố Hồ Chí Minh
Rà soát các Đơn vị trong việc thực hiện công tác kế toán thuế theo đúng quy định BTC, NHNN và SCB. Thực hiện các chứng từ liên quan đến nghĩa vụ kê khai, nộp…
Thành phố Hồ Chí Minh
Kiểm soát tuân thủ điều kiện cấp tín dụng theo phê duyệt tín dụng, quy định của SCB, pháp luật trước khi thực hiện giải ngân, phát hành bảo lãnh và các nghiệp…
Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý công tác báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) hoặc đột xuất theo quy định của SCB. Quản lý và điều hành chung các hoạt động kinh doanh của Phòng Giao…
Thành phố Hồ Chí Minh
+ Liên tục cập nhật kiến thức về các sản phẩm/dịch vụ của SCB. Liên tục tham gia đào tạo cập nhật kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ của SCB.
Thành phố Hồ Chí Minh
Xây dựng chính sách, công cụ, Quy chế, Quy định, quy trình và Hướng dẫn liên quan đến nghiệp vụ định giá trong toàn hàng. Tốt nghiệp ĐH trở lên đối với QLCC;
Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện các báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước định kỳ ngày, tuần, tháng, quý, năm. Tổng hợp, kiểm tra và gửi các báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước.