Create your CV - It only takes a few seconds

Sankou Giken Việt Nam jobs

Page 1 of 1 jobs

Kỹ Sư Cơ Khí

SANKOU GIKEN VIỆT NAM
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Lập trình máy gia công cơ khí như máy Cắt Laser/ Máy Chấn/ Gia công CNC.
  • Vận hành các máy Laser/ Máy Chấn/ Gia công CNC.
  • Nghiên cứu, cải tiến thiết bị, máy móc.
» Create your CV - It only takes a few seconds