Create your CV - It only takes a few seconds

Samsung Sdi Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

KỸ THUẬT VIÊN THIẾT BỊ

  • Được hưởng Chế độ bảo hiểm đặc biệt của Samsung dành cho CNV Samsung SDIV.
  • KCN Yên Phong , Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh, Việt Nam.

Nhân Viên Lập Trình CNC

  • KCN Yên Phong , Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh, Việt Nam.
  • KCN Yên Phong , Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh, Việt Nam.
  • Nhân Viên Lập Trình CNC.

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy

  • Được hưởng Chế độ bảo hiểm đặc biệt của Samsung dành cho CNV Samsung SDIV.
  • KCN Yên Phong , Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh, Việt Nam.

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

  • Được hưởng Chế độ bảo hiểm đặc biệt của Samsung dành cho CNV Samsung SDIV.
  • KCN Yên Phong , Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh, Việt Nam.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.