Create your CV - It only takes a few seconds

Samsung Sdi Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

NHÂN VIÊN PHÒNG QA – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • Được hưởng Chế độ bảo hiểm đặc biệt của Samsung dành cho CNV Samsung SDIV.
 • Cung cấp suất ăn trưa miễn phí & đi theo các tuyến xe bus của Samsung.

KỸ THUẬT VIÊN THIẾT BỊ

 • Được hưởng Chế độ bảo hiểm đặc biệt của Samsung dành cho CNV Samsung SDIV.
 • Cung cấp suất ăn trưa miễn phí & đi theo các tuyến xe bus của Samsung.

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì

 • Được hưởng Chế độ bảo hiểm đặc biệt của Samsung dành cho CNV Samsung SDIV.
 • Cung cấp suất ăn trưa miễn phí & đi theo các tuyến xe bus của Samsung.

Nhân Viên An Toàn - Môi Trường

 • Được hưởng Chế độ bảo hiểm đặc biệt của Samsung dành cho CNV Samsung SDIV.
 • Cung cấp suất ăn trưa miễn phí & đi theo các tuyến xe bus của Samsung.

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

 • Được hưởng Chế độ bảo hiểm đặc biệt của Samsung dành cho CNV Samsung SDIV.
 • Cung cấp suất ăn trưa miễn phí & đi theo các tuyến xe bus của Samsung.

Nhân Viên Thiết Kế JIG

 • Được hưởng Chế độ bảo hiểm đặc biệt của Samsung dành cho CNV Samsung SDIV.
 • Cung cấp suất ăn trưa miễn phí & đi theo các tuyến xe bus của Samsung.
» Create your CV - It only takes a few seconds