Create your CV - It only takes a few seconds

Sam Tuyền Lâm Golf & Resort jobs

Page 1 of 4 jobs

Kỹ Sư Qs Xây Dựng

SAM TUYỀN LÂM GOLF & RESORT
Lâm Đồng
  • Trực tiếp tại CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM TUYỀN LÂM (SAM TUYỀN LÂM).
  • Phân khu chức năng 7-8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Phòng Kinh Doanh

SAM TUYỀN LÂM GOLF & RESORT
Lâm Đồng
  • Trực tiếp tại CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM TUYỀN LÂM (SAM TUYỀN LÂM).
  • Phân khu chức năng 7-8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Bộ Phận Nghiên Cứu Và Phát Triển Thị Trường

SAM TUYỀN LÂM GOLF & RESORT
Lâm Đồng
  • Trực tiếp tại CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM TUYỀN LÂM (SAM TUYỀN LÂM).
  • Phân khu chức năng 7-8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Bộ Phận Tiếp Thị Và Bán Hàng

SAM TUYỀN LÂM GOLF & RESORT
Lâm Đồng
  • Trực tiếp tại CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM TUYỀN LÂM (SAM TUYỀN LÂM).
  • Phân khu chức năng 7-8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.
» Create your CV - It only takes a few seconds