Sam Song Vina jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Sam Song Vina
Hải Dương
  • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
  • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
  • Tiền lương làm thêm giờ.
» Create your CV - It only takes a few seconds