Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 93 jobs
Sakuko Việt Nam
Bình Dương
 • Quản lý chung đối với bộ phận kho, bao gồm các hoạt động xuất nhập hàng, luân chuyển hàng hóa trong kho, Phân công, hướng dẫn công việc cho các nhân viên trực…
 • Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 14 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm [Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình] Giám…
Sakuko Việt Nam
Bình Dương
6.500.000 VNĐ một tháng
 • Sắp xếp hàng hóa khoa học, ngăn nắp.
 • Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho các bộ phận liên quan.
 • Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng, cập nhật thẻ kho,…
Sakuko Việt Nam
Hà Nội
 • Quản lý dữ liệu vân tay toàn Công ty, xử lý dữ liệu vân tay, kiểm soát chấm công, kiểm soát ra vào.
 • Tính lương, thưởng cho CBNV.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Sakuko Việt Nam
Hà Nội
 • Tham gia vào lập kế hoạch cho việc mua hàng cung ứng cho hoạt động kinh doanh trong hệ thống.
 • Định hình và kiểm soát đầy đủ các hoạt liên quan đến mua hàng cung…
Sakuko Việt Nam
Hà Nội
18.000.000 VNĐ một năm
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi của Quỹ Sakuko Family Funds:
 • Nam / Nữ, tốt nghiệp CĐ, ĐH, chuyên ngành QTKD hoặc các chuyên ngành liên quan.
Sakuko Việt Nam
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi của Quỹ Sakuko Family Funds:
 • Nam / Nữ, tốt nghiệp CĐ, ĐH, chuyên ngành QTKD hoặc các chuyên ngành liên quan.
Sakuko Việt Nam
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với các phòng/bộ phận trong Công ty để xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo theo tháng/quý/năm;
 • Xây dựng các nội dung đào tạo theo kế hoạch.
Sakuko Việt Nam
Hà Nội
 • 8h00 – 17h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.
 • Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hồ sơ pháp lý của các đơn vị trong hệ thống.
Sakuko Việt Nam
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra.
 • Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
 • Kiểm soát nhập xuất tồn kho.