Create your CV - It only takes a few seconds

Saint Honore jobs in Đà Nẵng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
SAINT HONORE ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • Nhận phiếu đề xuất mua hàng của các bộ phận.
 • Thực hiện thủ tục gọi hàng cho nhà cung cấp.
 • Lập hợp đồng mua bán với nhà cung cấp.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
SAINT HONORE ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • Kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Luân chuyển sử dụng thực phẩm hợp lý.Theo dõi quy trình làm…
SAINT HONORE ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • Tổng hợp, báo cáo doanh thu.
 • Đổi tiền, nộp tiền vào ngân hàng.
 • Quản lý định mức tồn kho, đặt hàng.
 • Thực hiện các n ghiệp vụ kế toán.
 • Đà Nẵng , Quận Hải Châu.
SAINT HONORE ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • Phụ trách thu ngân cho các Nhà hàng.
 • Thanh toán hóa đơn dịch vụ (tiền, tín dụng, settle trên hệ thống để trả sau...).
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
SAINT HONORE ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • Tìm kiếm khách hàng là các nhà hàng, khách sạn.
 • Liên hệ và gửi báo giá cho khách.
 • Chăm sóc những khách hàng hiện tại.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
SAINT HONORE ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • Phụ trách chuẩn bị các món Á, Âu theo Menu nhà hàng.
 • Xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào.
 • Có kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, am hiểu…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds