Tuyển dụng, tìm việc làm Saigon Precision Ltd Misumi Group Inc tại Quận 7

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Việc làm 1 đến 10 trong số 30
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ - NHÀ MÁY

Saigon Precision Ltd. Misumi Group Inc - Thành phố Hồ Chí Minh
Misumi Group Inc. Saigon Precision Company Ltd. Công việc của hành chánh:....

Kỹ Sư Tự Động Hóa- Nhà Máy người

Saigon Precision Ltd. Misumi Group Inc - Thành phố Hồ Chí Minh
Misumi Group Inc. Saigon Precision Company Ltd. Kỹ Sư Tự Động Hóa- Nhà Máy 1(4 người)....

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất PC Staff- Nhà máy

Saigon Precision Ltd. Misumi Group Inc - Thành phố Hồ Chí Minh
Misumi Group Inc. Saigon Precision Company Ltd. Công ty TNHH Saigon Precision (nhà máy 3). Mô tả chi tiết công việc....

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật - Bộ Phận Chất Lượng - Nhà Máy

Saigon Precision Ltd. Misumi Group Inc - Thành phố Hồ Chí Minh
Misumi Group Inc. Saigon Precision Company Ltd. Thông Dịch Viên Tiếng Nhật - Bộ Phận Chất Lượng - Nhà Máy 1....

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - NHÀ MÁY

Saigon Precision Ltd. Misumi Group Inc - Thành phố Hồ Chí Minh
Misumi Group Inc. Saigon Precision Company Ltd. Mô tả công việc....

Tổ trưởng thông dịch Cho Bộ Phận Kỹ Thuật Sản Xuất - người N...

Saigon Precision Ltd. Misumi Group Inc - Thành phố Hồ Chí Minh
Misumi Group Inc. Saigon Precision Company Ltd. Phiên dịch cho bộ phận Kỹ thuật sản xuất....

Kỹ Sư Bảo Trì - Nhà Máy người

Saigon Precision Ltd. Misumi Group Inc - Thành phố Hồ Chí Minh
Misumi Group Inc. Saigon Precision Company Ltd. Kỹ Sư Bảo Trì - Nhà Máy 1 (3 người)....

Kỹ sư bảo trì-Nhà máy

Saigon Precision Ltd. Misumi Group Inc - Thành phố Hồ Chí Minh
Misumi Group Inc. Saigon Precision Company Ltd. Kỹ sư bảo trì-Nhà máy 1....

Kỹ Sư Bảo Trì Cơ Điện-Nhà máy

Saigon Precision Ltd. Misumi Group Inc - Thành phố Hồ Chí Minh
Misumi Group Inc. Saigon Precision Company Ltd. Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy gia công trung tâm, máy phay, máy tiện, máy mài và các loại máy gia công cơ...

TỔ TRƯỞNG CẢI TIẾN -KIÊM SẢN XUẤT - Nhà Máy

Saigon Precision Ltd. Misumi Group Inc - Thành phố Hồ Chí Minh
Misumi Group Inc. Saigon Precision Company Ltd. TỔ TRƯỞNG CẢI TIẾN -KIÊM SẢN XUẤT - Nhà Máy 1....