Create your CV - It only takes a few seconds

Sản Xuất Thương Mại Smc jobs in Long An

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Sản Xuất Thương Mại SMC Long An
Long An
12.000.000 VNĐ một tháng
  • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
  • Vận hành trạm sản xuất bê tông tươi.
  • Phối hợp cùng nhân viên các bộ phận sản xuất bê tông thương phẩm cung cấp cho khách hàng tại…
» Create your CV - It only takes a few seconds